新闻中心

【xsmb 30 ngay】Cây di sản hơn 200 tuổi ngã đổ

Chiều 23/3,âydisảnhơntuổingãđổxsmb 30 ngay khu vực xã Đăk Som xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc quật gãy thân cây đa cao 30 m, chu vi thân chính trên 15 m, tán rộng hơn 1.000 m2. Một số cành lớn đè sập mái hai căn nhà gần đó.C\u00e2y \u0111a h\u01a1n 200 n\u0103m tu\u1ed5i ng\u00e3 \u0111\u1ed5 v\u00e0 tr\u01b0\u1edbc \u0111\u00f3. \u1ea2nh: Ng\u1ecdc Oanh<\/em><\/p>"'>

Đa cổ thụ là nơi diễn ra sinh hoạt đời sống văn hóa cộng đồng người Mạ ở địa phương, được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận cây di sản Việt Nam năm 2021. Đây cũng là điểm tham quan của du khách khi đến Vườn Quốc gia Tà Đùng - Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên.

【xsmb 30 ngay】Cây di sản hơn 200 tuổi ngã đổ

Cây di sản những cây gỗ lớn, hình dáng đặc sắc, độc đáo, trên 200 năm tuổi với cây tự nhiên, hơn 100 tuổi với cây trồng. Cây phải có giá trị về cảnh quan, môi trường, khoa học, văn hoá, lịch sử... được cộng đồng đề xuất. Đến cuối năm 2020, cả nước có hơn 5.000 cây thuộc 120 loài được công nhận cây di sản.

【xsmb 30 ngay】Cây di sản hơn 200 tuổi ngã đổ

Trần Hoá

【xsmb 30 ngay】Cây di sản hơn 200 tuổi ngã đổ

上一篇:Inflation still hitting Americans hard, new survey finds 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2024 Betway    sitemap