新闻中心

【retiazka na nohu z chirurgickej ocele】Đừng đánh tôi nữa. Đây là trò đùa gì vậy?

***** Đừng đánh tôi nữa. Đây là trò đùa gì vậy?ĐừngđánhtôinữaĐâylàtròđùagìvậretiazka na nohu z chirurgickej ocele Đừng đánh tôi nữa. Nó có nghĩa là: Đừng' Đừng cãi nhau với tôi nữa Chúng ta hãy nói chuyện về chuyện đó. Chúng ta đều là những người trưởng thành và là những người nhạy cảm, vì vậy hãy ngừng đấu tranh và cứ nói nếu có điều gì muốn nói. Mọi người không nên ghét bỏ nhau, bàn bạc kỹ càng, đừng đánh nhau... Đừng cãi nhau, có ích gì?

上一篇:Mỹ quan ngại về hợp tác quân sự Nga 下一篇:!!!产品栏目未指定文章/信息库!!!

Copyright © 2023 Betway    sitemap